นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เตรียมการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น/ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปฏิบัติภารกิจดังนี้
           เวลา 12.00 น. ตรวจพื้นที่เตรียมการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น พื้นที่ 40 ไร่ ณ ป่าโจด บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
        เวลา 15.00 น. ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ บ้านกระดาน หมู่ 6 และบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ค. 65 เวลา 7:33 น. โดย ทต.บัลลังก์