นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และประธานสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ยลลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติแก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มอาชีพ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และประธานสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ยลลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติแก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มอาชีพ โดยมีนายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ สจ.เขตพื้นที่ อ.โนนไทย, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มอาชีพปลาย่างบ้านโพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ และกลุ่มอาชีพตาลโตนดบ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 11:34 น. โดย ทต.บัลลังก์