นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ยลลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา พร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ. 09305 บ้านสำโรง – บ่านหนองแวง ตำบลบัลลังก์

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ยลลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา พร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ. 09305 บ้านสำโรง – บ่านหนองแวง ตำบลบัลลังก์ โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย พร้อมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ ณ ศพด.อบต.สำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 11:16 น. โดย ทต.บัลลังก์