นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1, บ้านสระขุด หมู่ 14, บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19, บ้านคูเมือง หมู่ 3, บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 และบ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 เม.ย. 65 เวลา 11:09 น. โดย ทต.บัลลังก์