นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเปิดการใช้งานขยายสะพานข้ามคลองฯ ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำฯ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเปิดการใช้งานขยายสะพานข้ามคลองฯ ถนนสายโกรกหอย-เมืองเก่า หมู่ 13 เวลา 14.40 น. ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหนองแจง-ดอนยาวณ บ้านหนองแจง หมู่ 9 เวลา 15.30 น. ตรวจภูมิทัศน์และสัญญาณป้ายเตือนการจราจรต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ณ บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15 เวลา 16.00 น. ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำฯ ณ บ้านกุดเวียน หมู่ 4 ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 เม.ย. 65 เวลา 10:20 น. โดย ทต.บัลลังก์