นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลบัลลังก์ ตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

           วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลบัลลังก์ ตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปกครองร่วมพิธีและแสดงความยินดี  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10:41 น. โดย ทต.บัลลังก์