นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนมและนมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่และ ศพด.ในสังกัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

       วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนมและนมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่และ ศพด.ในสังกัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ณ ร.ร.บ้านกระดานหมู่ 6,ศพด.โนนเจดีย์ หมู่ 1,ร.ร.บัลลังก์สะอาด หมู่ 11 และ ร.ร.บ้านเมืองเก่า หมู่ 12             เวลา 17.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยบ้านเรือนและสิ่งของเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรงเหตุเกิด เวลา15.10 น.  ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 และบ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 11:21 น. โดย ทต.บัลลังก์