นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมสมาชิกสภาฯตรวจสอบความเสียหายร้านค้าที่เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดผ่าน

        วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมสมาชิกสภาฯตรวจสอบความเสียหายร้านค้าที่เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดผ่าน เหตุเกิด  วันนี้เวลา 14.00 น.ในโอกาสนี้ ได้มอบปัจจัยและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 14:42 น. โดย ทต.บัลลังก์