นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ประจำปี 2565

              วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ประจำปี 2565 ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8  เวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธาน/สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจล ขนม และนม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แกเด็กนักเรียนในพื้นที่ และ ศพด.ในสังกัด ณ โรงเรียนโพธิ์ตาสี หมู่ 10, สระตะเฆ่ หมู่ 8,หนองแจง หมู่ 9 และโรงเทพคงคา บ้านหนองแจง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 14:30 น. โดย ทต.บัลลังก์