นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  และกองช่างฯ ออกปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ

       

            วันที่ 7-9 มีนาคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและกองช่างฯออกปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนสาธารณะ ในหมู่ 14,1,19,3,18,5,17,12,13,11 และปรับปรุงไหล่ทางเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโนนทองพัฒนา-บ้านเขื่อน  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 07 มี.ค. 65 เวลา 14:22 น. โดย ทต.บัลลังก์