นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ประธาน/สมาชิกสภาฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้กักตัวที่บ้านพร้อมมอบสิ่งของที่ใช้สำหรับการดำรงชีพ  23 ครัวเรือน

         วันที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 10.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ประธาน/สมาชิกสภาฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้กักตัวที่บ้านพร้อมมอบสิ่งของที่ใช้สำหรับการดำรงชีพ  23 ครัวเรือน ณ หมู่ 5,18,19,16,6 และหมู่ 10   เวลา 13.30 น. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 03 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น. โดย ทต.บัลลังก์