นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ฯ ข้าราชการ พนักงานฯร่วมจัดสถานที่เตรียมการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ณ วัดบัลลังก์ หมู่ 11

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  พระเดชพระคุณพระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปฺญโญ)เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1/เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ เมตตาอนุเคราะห์สถานที่และสิ่งอุปกรณ์ในการจัดโครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดีฯ (จังหวัดเคลื่อนที่ฯ)เวลา 09.00 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ฯ ข้าราชการ พนักงานฯร่วมจัดสถานที่เตรียมการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ณ วัดบัลลังก์ หมู่ 11
          เวลา 13.30 น. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผช. และประชาชนบ้านหนองแจง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายบ้านสระตะเฆ่-หนองแจง ณ บ้านหนองแจง หมู่ 9
          เวลา 19.30 น.พระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ วรปฺญโญ เมตตาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯณ อาคารโดม วัดบัลลังก์หมู่ 11 ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 9:59 น. โดย ทต.บัลลังก์