นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานฯ  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพ ตามโครงการ Bullung Collor Stress  ถนนสายบัลลังก์-หนองแวง-โนนหินขาว  ณ บ้านหนองแวง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานฯ  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพ ตามโครงการ Bullung Collor Stress  ถนนสายบัลลังก์-หนองแวง-โนนหินขาว  ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2  และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง  และวัดบัลลังก์ หมู่ 11  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 9:44 น. โดย ทต.บัลลังก์