นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ลงหินคลุกและงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

วันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์,ตรวจงานชั้นลงหินคลุกและทำการย้ายป้ายเข้าอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อความสวยงามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายอ่างเก็บน้ำหนองกก ณ กม.0+000 บ.สระตะเฆ่ ม.8, เวลา 15.00 น. ตรวจงานถางป่าและขุดรื้อตอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านน้อย-คูเมืองใหม่ ณ บ้านน้อย ม.5 และเวลา 16.00 น. ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นปกติ/ประตูระบายน้ำ ขนาด 6×4.5 ม. จำนวน 4 บาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) งป.50 ล้านบาท ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 11:29 น. โดย ทต.บัลลังก์