นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ และปลัดฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงและกักตัวอยู่ที่บ้านตามมาตรการ

     

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ และปลัดฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงและกักตัวอยู่ที่บ้านตามมาตรการที่กำหนด ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อใช้ในการดำรงชีพ จำนวน 49 ครัวเรือน ณ บ้านคูเมืองหมู่ 3 ,บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 และบ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.พ. 65 เวลา 10:47 น. โดย ทต.บัลลังก์