นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  ให้การต้อนรับ นายสุทิน  โสงขุนทด นายก อบต. ด่านนอก อ.ด่านขุนทด  พร้อมคณะ ร่วมหารือเชื่อมโยงการพัฒนาในมิติต่างๆ /ตรวจการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ LED และระบบโซล่าเซล เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินทาง

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  ให้การต้อนรับ นายสุทิน  โสงขุนทด นายก อบต. ด่านนอก อ.ด่านขุนทด  พร้อมคณะ ร่วมหารือเชื่อมโยงการพัฒนาในมิติต่างๆ  ระดับพื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องรับรองฯ
เวลา 10.30 น. ตรวจการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ LED และระบบโซล่าเซล เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินทาง ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ณ บ้านคูเมือง ม.3,บ.โนนเจดีย์ ม.3,บ.สระตะเฆ่ ม.8 และ บ.บัลลังก์ ม.11และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ลงหินคลุก และลูกรังขอบถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะจากอุทกภัย ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8,บ. หนองแวง ม.2 และ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 พร้อมกับมอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างฯ วางแนวจุดการปลูกต้นไม้ ตามโครงการ Bullung Collor Street และป้องกันการบุกรุก ณ บ.สระขุด ม.14 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 65 เวลา 10:41 น. โดย ทต.บัลลังก์