นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ  ร่วมให้การต้อนรับนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

          วันที่ 25 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ  ร่วมให้การต้อนรับนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารศึกษาฯ เนื่องในวันครู 2565 โดยมีนายนรเสฏฐ์  ศิริโรจนกุล นายสมเกียรติตันดิลกตระกูล รองนายกฯและคณะ ร่วมพิธีฯ  ณ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์
          เวลา 11.00 น. ตรวจงานเสริมไหล่ทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ  สายรอบบึงฯ และงานไพร์มโค้ต (Prime Coat) และปูผิวทางด้วย Asphaltic Concrete เสริมผิวจราจร (Overlay) ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
  เวลา 15.00 น. อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีทีอาร์นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และทางธรรมชาติของอำเภอโนนไทย ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 25 ม.ค. 65 เวลา 13:19 น. โดย ทต.บัลลังก์