นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯและข้าราชการ/ผู้ประสานงานฯ มอบถุงชีพและสิ่งของแก่กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน19 ครัวเรือน

            วันที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯและข้าราชการ/ผู้ประสานงานฯ มอบถุงชีพและสิ่งของแก่กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน19 ครัวเรือน ณ บ้านกระดานหมู่ 6 และบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16
เวลา 15.00 น. มอบถุงยังชีพและสิ่งของ แก่ผู้พิการณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 15.30 น. ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำ และทำนบดินณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ณ บ้านกุดเวียนหมู่ 4
เวลา 16.00 น. ตรวจงานปูผิวทางด้วย Asphaltic Concrete โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหนองแวง-โนนหินขาว ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 14:37 น. โดย ทต.บัลลังก์