นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อุบาสก อุบาสิกา ฯลฯ  ร่วมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค 10/ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ในโอกาสเดินทางมาแสดงธรรมเทศนางานฉลองตราตั้ง พระมหาสุพจน์เตชพโล เจ้าอาวาสวัดคูเมือง หมู่ 3

               วันที่ 22 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ร้อยตรี  ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อุบาสก อุบาสิกา ฯลฯ  ร่วมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค 10/ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ในโอกาสเดินทางมาแสดงธรรมเทศนางานฉลองตราตั้ง พระมหาสุพจน์เตชพโล เจ้าอาวาสวัดคูเมือง หมู่ 3
เวลา 11.00 น. ร่วมกับรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และ ผอ.กองช่างฯ ตรวจงานยาแนวถนนคอนกรีตฯ และงานปูผิวทางด้วย Asphaltic Concrete โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบบึงฯและสายหนองแวง-โนนหินขาว ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 14.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เก็บขยะตามโครงการโคราชสะอาดปราศจากขยะ ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวงณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11ตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 14:33 น. โดย ทต.บัลลังก์