นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ดังนี้
เวลา 10.00 น. สายบ้านคูเมืองใหม่-โนนเจดีย์ (ช่วง ร.ร.บึงคำคู) งานแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ตามโครงการ Bullung Collor Stress  ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
เวลา 11.00 น. ตรวจการวางไวร์เมช (Wire mesh) และการเทคอนกรีตถนนสายหนองผักกะเฉด ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3
เวลา 11.45 น. ชี้แจงผู้ประกอบการในการเร่งรัดงานก่อสร้าง ถนนสายรอบบึงหนองแวง และสายหนองแวง-โนนหินขาว ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 14.00 น. ร่วมกับรองนายกฯ,เลขาฯ,สมาชิกสภาฯ,ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และพนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรนนิบัติบำรุงต้นราชพฤกษ์ (คูณ) ที่ปลูก ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ณ บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15
เวลา 15.30 น. ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมคลองชลประทานฯ ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 18 ม.ค. 65 เวลา 15:38 น. โดย ทต.บัลลังก์