นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ สส.นครราชสีมา เขต 7

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ สส.นครราชสีมา เขต 7/รองประธาน กมธ.การศึกษา, นายทวิรัฐ รัตนเศสรษฐ สส.นครราชสีมา เขต 4/คณะกรรมาธิการฯ และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เลขานุการ รมช.กระทรวงคมนาคม ในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากภาวะอากาศหนาว และผู้ยากไร้ โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นอภ.โนนไทย กล่าวรายงานและร่วมให้การต้อนรับ ในเขตพื้นที่เทศบาลโนนไทย และเทศบาลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (สำหรับตำบลบัลลังก์ท่านจะเดินทางมามอบในสัปดาห์ต่อไป)

ข่าว ณ วันที่ 16 ม.ค. 64 เวลา 14:54 น. โดย ทต.บัลลังก์