นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง/วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแจง

          วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล (กรรมการสถานศึกษา)  ณ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย
เวลา 10.00 น. มอบหมายรองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบถนนที่ชำรุดด้วยน้ำกัดเซาะที่เกิดจากอุทกภัยฯ เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม (เริ่มดำเนินการ 17 ม.ค.65) ป้องกันการชำรุดเพิ่มเติม  ณ ถนนในพื้นที่ หมู่ 1,3,9,12,14,19 ตำบลบัลลังก์
เวลา 12.00 น. ร่วมวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแจง พร้อมเตรียมปลูกต้นไม้ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายสระตะเฆ่-หนองแจง,หนองแจง-ดอนยาว ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้วย ณ บ้านหนองแจง หมู่ 9 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 13:55 น. โดย ทต.บัลลังก์