นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลบัลลังก์ทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ โควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

           วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.ร้อยตรีฐ นนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลบัลลังก์ทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ โควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หลังจากหยุดในเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทำการตรวจจาก รพ.สต.คูเมือง และ รพ.สต.สระตะเฆ่ ผลตรวจการตรวจ ผู้เข้ารับการตรวจทุกคน มีผลตรวจเป็นลบ  (ไม่ติดเชื้อ แต่ยังคงรักษามาตรการการเฝ้าระวังในสถานที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการโดยเคร่งครัดต่อไป)  ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 65 เวลา 9:51 น. โดย ทต.บัลลังก์