นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

          วันที่ 1 มกราคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
          เวลา 10.00 น. ขอบคุณผู้นำและประชาชน พร้อมมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน ณ บ.กุดเวียน ม.4
          เวลา 10.30 น. ขอบคุณผู้นำและประชาชนพร้อมมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน และสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายโพธิ์ตาสี-คลองแค  ณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10
          เวลา 11.30-12.30 น. ขอบคุณผู้นำและประชาชน พร้อมมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน  ณ บ.กระดาน ม.6,บ.โนนทองพัฒนา ม.16 และ บ.สระขุด ม.14
เวลา 13.00 น. เข้ากราบขอพรจากพระอาจารย์มีชัย เจ้าอาวาสวัดโนนเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ วัดโนนเจดีย์ ม.1
          เวลา 13.30-15.00 น. ขอบคุณผู้นำและประชาชนพร้อมมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน ณ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19,บ.โนนเจดีย์ ม.1,บ.ดอนยาว ม.7,บ.หนองแจง ม.9,บ.สระตะเฆ่ ม.8 และบ.สระตะเฆ่หิน ม.15
          เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/บริการประชาชน ทต.บัลลังก์ บ.สระตะเฆ่ ม.8
          เวลา 16.00 น. สำรวจคลองไส้ไก่ (ทั่วหมด 53 คลอง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำ แก้แล้ง/ท่วม ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ในพื้นที่ บ.สระเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

 

ข่าว ณ วันที่ 01 ม.ค. 65 เวลา 14:44 น. โดย ทต.บัลลังก์