นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี/อบคุณผู้นำและมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ร.ร.บ้านเมืองเก่า หมู่ 12
เวลา 11.30 น. ขอบคุณผู้นำและมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ 12 และบ้านโกรกหอย หมู่ 13
เวลา 12.00 น. เข้ากราบขอพรจากพระเดชพระคุณพระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ) เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดบัลลังก์ หมู่ 11
เวลา 13.00 น. ขอบคุณผู้นำมอบสิ่งของแก่จุดบริการประชาชน ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 13.30 น. สำรวจคลองไส้ไก่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำ แก้แล้ง/ท่วม ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11
เวลา 14.00 น. ขอบคุณผู้นำและมอบสิ่งของให้แก่จุดบริการประชาชน ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11, บ้านหัวทำนบ หมู่ 17, บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 และบ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 14:40 น. โดย ทต.บัลลังก์