นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ให้การต้อนรับนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมท้องถิ่นอำเภอโนนไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ให้การต้อนรับนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมท้องถิ่นอำเภอโนนไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตําบลบัลลังก์ หน้าโรงเรียนสระตะเฆ่ หมู่ 8
เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีม

 

ข่าว ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 เวลา 14:35 น. โดย ทต.บัลลังก์