นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ และผู้แทนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบัลลังก์ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา10.10 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ และผู้แทนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบัลลังก์ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ “บจธ. มอบที่ดินทํากินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้กับตัวแทนเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนา ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาฯ และสตรีแม่บ้าน ได้มอบผลผลิตทางเกษตรฯ และหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ให้กับ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้วย  ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 14:31 น. โดย ทต.บัลลังก์