นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมสมาชิกสภาฯ ร่วมต้อนรับ พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เข้าตรวจพื้นที่และนั่งรถรางซักซ้อมเพื่อเตรียมการต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานมอบที่ดินทํากิน

          วันที่ 26 ธันวาคม 2564  เวลา 16.45 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมสมาชิกสภาฯ ร่วมต้อนรับ พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เข้าตรวจพื้นที่และนั่งรถรางซักซ้อมเพื่อเตรียมการต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานมอบที่ดินทํากิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่เกษตรกรของ บจธ. (27 ธันวาคม 2564) โดยมี พลตำรวจตรี พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา และคณะ บจธ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ธ.ค. 64 เวลา 16:06 น. โดย ทต.บัลลังก์