นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฯ ร่วมตรวจพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฯ ร่วมตรวจพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling พื้นที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
เวลา 11.00 น. ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ถนนสายบ้านบ้านโพธิ์ตาสี-คลองแค ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 14.00 น. ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ถนนสายอ่างเก็บน้ำหนองกก บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8

ข่าว ณ วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 14:50 น. โดย ทต.บัลลังก์