นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ร่วมอำนวยความสะดวกกองพันทหารช่าง ที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ทำการรื้อถอนสะพานโดยรถสะพาน MFB

          วันที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ร่วมอำนวยความสะดวกกองพันทหารช่าง
ที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ทำการรื้อถอนสะพานโดยรถสะพาน MFB (Modular Fast Bridge) ขนาด 3.85*15 ม. ซึ่งติดตั้งเมื่อ 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน เนื่องจากคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะชำรุดจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้ไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ในตำบลบัลลังก์ได้
โดยการดำเนินงานในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งระหว่างเทศบาลตําบลบัลลังก์ โครงการชลประทานนครราชสีมา และกองทัพภาคที่ 2 (กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3)
สามารถเปิดให้รถสัญจรได้เป็นปกติในวันนี้
          เวลา 16.00 น. (ได้รับการสนับสนุนรถปรับพื้นที่จาก สมาชิกสภาเคลื่อนฯ) ณ สะพานบ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 15:59 น. โดย ทต.บัลลังก์