นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ออกติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavements In-Place Recycling 2 สายทาง

          วันที่ 20 ธันวาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ออกติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavements In-Place Recycling 2 สายทาง ดังนี้
          เวลา 09.30 น. ตรวจงานขุดรื้อตอถนนสายบ้านหนองแจง-ดอนยาว ยาว 2.20 กม. งป. 9,942,000.- บาท  ณ บ้านหนองแจง หมู่ 9
          เวลา 10.30 น. ตรวจงานชั้นพื้นทางลงหินคลุกบดอัดแน่นถนนสายรอบบึงหนองแวง-โนนหินขาว ยาว 1,460 ม. งป. 4,414,000.- บาท  ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 ธ.ค. 64 เวลา 15:52 น. โดย ทต.บัลลังก์