นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีนายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี/เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าเกียบกลาง)

          วันที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีนายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี และเกษตรอำเภอโนนไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
          เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าเกียบกลาง) โดยมีนายสมถวิล ลีลามโนธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) พร้อมคณะ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 07 ธ.ค. 64 เวลา 15:51 น. โดย ทต.บัลลังก์