นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/รับพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น/ตรวจงาน PRICOAT

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 14.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ บ้านบัลลังก์  หมู่ 11
          เวลา 15.00,15.30 น. ตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavements In-Place Recycling 2 สายทาง คือ
           – ตรวจงานปรับพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นถนนสายรอบบึงหนองแวง-โนนหินขาว ยาว 1,460 ม. งป. 4,414,000.- บาท  ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
           – ตรวจงาน PRICOAT ถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี-คลองแค ยาว 1,180 ม. งป. 4,695,000.- บาท
ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 10:17 น. โดย ทต.บัลลังก์