นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยการออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ครบทุกครัวเรือน ดังนี้
              เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15
              เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่  หมู่ 8
              เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโกรกหอย  หมู่ 13
            เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองเก่า  หมู่ 12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 11:05 น. โดย ทต.บัลลังก์