นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยการออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยการออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน ดังนี้
              เวลา 08.30 น. ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3
              เวลา 09.00 น. ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
              เวลา 09.30 น. ณ บ้านน้อย หมู่ 5
              เวลา 10.00 น. ณ บ้านหัวทำนบ หมู่ 17
              เวลา 10.30 น. ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11
             เวลา 11.00 น. ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยโรงสี และงานบดอัดชั้นดินโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ และเวลา 13.30 น. มอบหน้ากากและสเปรย์แอลกอฮอร์ ณ ศาลาฯ บ้านหนองแวง หมู่ 2
             เวลา 14.00 น. ณ บ้านดอนยาว หมู่ 7  และเวลา 14.30 น. บ้านหนองแจง หมู่ 9 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 11:02 น. โดย ทต.บัลลังก์