นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยการออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน

   

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564   ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยการออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน ดังนี้
เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านสระขุด หมู่ 14
เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเจดีย์
หมู่ 1
เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19
เวลา 14.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกระดาน
หมู่ 6
เวลา 15.20 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 13:49 น. โดย ทต.บัลลังก์