นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม มอบสิ่งของ และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม มอบสิ่งของ และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 และเวลา 14.00 น. เยี่ยมผู้สูงอายุฯ บ้านหนองแจง ม.9 และบ้านดอนยาว ม.7 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 11:02 น. โดย ทต.บัลลังก์