นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานฯ ร่วมให้บริการ มอบน้ำดื่ม นม และอาหารว่าง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 จำนวน 273 ราย

             วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564   เวลา 08.30 น.   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานฯ ร่วมให้บริการ มอบน้ำดื่ม นม และอาหารว่าง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 จำนวน 273 ราย โดย รพ.สต.สระตะเฆ่ และ อสม. ณ จุดบริการฉีดวัคซีนเทศบาลตำบลบัลลังก์
         เวลา 13.30 น. ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.สระตะเฆ่ และบุคลากรทางการแพทย์ประชุมชี้แจง อสม. ในเขตพื้นที่ให้บริการ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตําบลบัลลังก์
และตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ดังนี้
          เวลา 14.00 น. ตรวจงานขุดรื้อตอ ถนนสายบ้านสระขุด-ด่านใน ณ บ้านสระขุด หมู่ 14
          เวลา 15.00 น. ตรวจงานเทคอนกรีต ถนนซอยนางเลียบ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
       เวลา 15.30 น. ตรวจงานเทคอนกรีต และงานวางแบบ ถนนสายบ้านน้อย-คูเมืองใหม่ ณ บ้านน้อย หมู่ 5 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 13:12 น. โดย ทต.บัลลังก์