นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภา ติดตามการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย รอบ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภา ติดตามการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย รอบ 2 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ณ ถนนสายโนนเจดีย์-โนนทองพัฒนา  บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1
เวลา 15.00,15.30 น. ตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavements In-Place Recycling 2 สายทาง คือ
– ตรวจงานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ยาว 1,460 ม. งป. 4,414,000.- บาท  ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
– ตรวจงานลงหินคลุกช้ันพื้นทาง ถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี-คลองแค ยาว 1,180 ม. งป. 4,695,000.- บาท  ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 16.00 น. ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ย. 64 เวลา 15:16 น. โดย ทต.บัลลังก์