นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นายสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ ประธาน/รองประธานฯ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นายสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ ประธาน/รองประธานฯ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ และร่วมกิจกรรม ดังนี้
เวลา 10.00 น.รับฟังการบรรยายสรุป และมอบสิ่งของให้กับเทศบาลฯ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย 281 ชุด ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เวลา 11.00 น. มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย 100 ชุด ที่วัดโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 11.30 น. ตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบและสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ย. 64 เวลา 15:09 น. โดย ทต.บัลลังก์