นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ เป็นตัวแทนต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบัลลังก์จากนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์

       

             วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ เป็นตัวแทนต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบัลลังก์จากนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมีนายสมมาตร  มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พลตำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง  ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ร่วมพิธีฯ  ณ อาคารโดม Tactical ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ย. 64 เวลา 14:26 น. โดย ทต.บัลลังก์