นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานฯ มอบน้ำดื่ม นม และอาหารว่าง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ/การตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) Swab เพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อ

           วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานฯ มอบน้ำดื่ม นม และอาหารว่าง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน รพ.สต.คูเมือง บ้านคูเมือง หมู่ 3
เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สาย ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8
เวลา 13.30 น. เยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) Swab เพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อฯ กลุ่มเป้าหมาย 80 ราย ณ เทศบาลตําบลบัลลังก์
เวลา 15.00 น. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฯ ประเด็นสถานการณ์น้ำ การช่วยเหลือประชาชนและ
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนที่จะเข้ามาใหม่ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 15:55 น. โดย ทต.บัลลังก์