นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบความเสียหาย จากอุทกภัย และงานซ่อมสร้าง

         วันที่ 26 ตุลาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบความเสียหาย จากอุทกภัย และงานซ่อมสร้าง ดังนี้
         เวลา 09.30 น. ตรวจสอบการวางแนวป้องกันน้ำล้นกรณีฝนตกเพิ่มเติม พร้อมการปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวถนนสายใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ ณ บ้านกระดาน หมู่ 6
        เวลา 10.30 น. ตรวจสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งกำหนดเข้าปรับปรุงให้ใช้งานได้ชั่วคราวในวันพรุ่งนี้ถนนสายบ้านโนนเจดีย์-
โนนทองฯ ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1
      เวลา 11.00 น. ตรวจสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงให้ใช้งานได้ชั่วคราวบางส่วน และมีกำหนดเข้าปรับปรุงเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ถนนสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา-สระขุด ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19  และตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavements In-Place Recycling 2 สายทาง คือ
         เวลา 11.45 น. ตรวจงานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ยาว 1,460 ม. งป. 4,414,000.- บาท ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
         เวลา 14.00 น. ตรวจงานลงลูกรังช้ันพื้นทาง ถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี-คลองแค ยาว 1,180 ม. งป. 4,695,000.- บาท ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 9:51 น. โดย ทต.บัลลังก์