นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ออกบริการมอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน /สำรวจความเสียหายของถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย

            วันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ออกบริการมอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน  ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดเวียน หมู่ 4
           เวลา 11.00 น. ออกบริการด้วยรถราง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดฯ ต้องเว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่ม ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมูที่ 10
           เวลา 13.30 น. สำรวจความเสียหายของถนนที่ชำรุดจากอุทกภัยเพื่อเร่งซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้โดยเร็ว
ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 และหมู่ 19
           เวลา 15.00, 18.00, 20.00 น. ตรวจการวางบิ๊กแบ๊กปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วม พื้นที่ หมู่ 1, หมู่ 19 และเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ ณ ถนนใต้แนวสปรินเวย์ บ้านกระดาน หมู่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13:41 น. โดย ทต.บัลลังก์