นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส์) มอบถุงยังชีพ

            วันที่ 19 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส์) มอบถุงยังชีพ 278 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กองช่าง/คลัง/กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เวลา 13.00 น. พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม 85 ครัวเรือน ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3, บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1, บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19, บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18, บ้านน้อย/วัดโนนสะอาด หมู่ 5, บ้านหัวทำนบ 17 และบ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 19 ต.ค. 64 เวลา 11:26 น. โดย ทต.บัลลังก์