นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามสถานการณ์น้ำ การจราจรน้ำ การทำแนวทำนบดินกั้นน้ำชั่วคราว(อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ)

     วันที่ 27 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามสถานการณ์น้ำ การจราจรน้ำ การทำแนวทำนบดินกั้นน้ำชั่วคราว(อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ) และการขุดช่องระบายน้ำฉุกเฉิน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง,คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย เวลา 19.00 น. ประชุมชี้แจงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากการระบายและพายุฝน ณ บ้านหนองแจง ม.9 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 63 เวลา 14:15 น. โดย super