นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต/ประธานสันนิบาตฯ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ไดเข้าพบนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนงบประมาณ/โครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (สทนช.) ทั้ง 32 โครงการและการเสนอโครงการขอรับความช่วยผู้ประสบภัยพิบัติฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โนอึล) รวมทั้ง ติดตามโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ต่อประธานสันนิบาตฯ ด้วย ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ข่าว ณ วันที่ 11 ธ.ค. 63 เวลา 14:02 น. โดย ทต.บัลลังก์