นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ โคราช แจ้งเตือนให้เกษตรกรชะลอการลงมือเพาะปลูกฤดูกาลนี้ ให้รอฟังประกาศจากทาง

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 14:41 น. โดย ทต.บัลลังก์