นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ รองประธาน กมธ.การศึกษา, นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เลขาฯรมช.กระทรวงคมนาคม

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ รองประธาน กมธ.การศึกษา, นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เลขาฯรมช.กระทรวงคมนาคม และนายสมชาย อำพันกาญจน์ นอภ.โนนไทย ในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากพายุฝน น้ำท่วม และยากไร้ ในที่เทศบาลตําบลบัลลังก์ ไม่น้อยกว่า 600 ราย
ในนามของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์ ต้องขอขอบคุณท่านผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน ทต.,ผอ.รพ.สต.,ตร. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ โดยได้รับคำชื่นชมยินดี และขอบคุณด้วยหัวใจจาก สส.,นอภ. รวมทั้งพี่น้องประชาชน มายังทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณอีกครั้งครับ

ข่าว ณ วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 9:55 น. โดย ทต.บัลลังก์