นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย นม.4008 แยก ทล.201-ทล.205

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย นม.4008 แยก ทล.201-ทล.205 อ.ด่านขุนทด,พระทองคำ ในโอกาสนี้ได้นำเสนอแผนงานก่อสร้างถนนฯ การขยายโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง ให้ครอบคลุมพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย โดยมีนายสุทัศน์ ชัยเทพ นายอำเภอพระทองคำ กล่าวพบปะและปิดการชุม ณ ห้องประชุม ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 63 เวลา 10:05 น. โดย ทต.บัลลังก์